รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(รับสมัคร 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 )

รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(รับสมัคร 16 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560)

รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
(รับสมัคร 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ไม่ต้องผ่านภาคก.)
(รับสมัคร 25 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
(รับสมัคร 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559)

รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(รับสมัคร 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559)

รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2559)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)
(รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2559)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(รับสมัคร 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(รับสมัคร 3 กันยายน - 11 กันยายน 2557)
 
 
powered by INET