กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 

  ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2  
 
 
   
  แผนผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาโท) และตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี) สอบวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานที่สอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี)  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัังที่ ๑  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   

 
 
 
 
powered by INET